Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.26. Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol badania
1.26.10
2. Temat badania
Charakterystyka zasobów budynkowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i standardzie zasobów mieszkaniowych i budynkowych, a także informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych poprzez uwzględnienie standardów i zaleceń organizacji międzynarodowych – wykorzystanie danych z badania w spisach powszechnych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja samorządowa - województwo
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
Dane osobowe:
  • Niezbędne do przyporządkowania osób do mieszkań w przypadku powtarzających się adresów - na potrzeby aktualizacji danych, celem prawidłowego przyporządkowania zmiennych do właściwych adresów.
6. Zakres podmiotowy
Mieszkania. Budynki: mieszkalne, zbiorowego zakwaterowania oraz niemieszkalne, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa.

Wyniki badania:
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej; 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze

Inne źródła danych:
Dane pozyskiwane z Systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC), będącego składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje umożliwiające ocenę zasobów mieszkaniowych pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, powierzchni, liczby izb, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj właściciela mieszkania.
Informacje umożliwiające ocenę zasobów budynkowych m.in. pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, wielkości powierzchni, liczby mieszkań, wieku budynku, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj budynku, rodzaj właściciela budynku.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Do góry