Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Biuro Rzecznika Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Rzecznika Finansowego

RzF SI 01 - dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego, rozliczenia salda zaliczek zakładów krajowych i zagranicznych działających na terytorium RP w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Biuro Rzecznika Finansowego;

Raz w roku do 2 października 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Biuro Rzecznika Finansowego;

Raz w kwartale do 10 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 10 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r. - dane wstępne, do 9 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r. - dane wstępne, do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry