Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
Źródło danych:
Informacje o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe

PSEE EE 01 - dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

Raz w roku do 31 stycznia 2018 r. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

2 razy w roku do 31 lipca 2018 r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., do 31 stycznia 2019 r. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Do góry