Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego

PRW RW 01 - dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

Raz w roku do 15 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Ratownictwo wodne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Do góry