Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Prokuratura Krajowa
Źródło danych:
Systemy informacyjne prokuratury

PK SI 01 - dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Prokuratura Krajowa;

2 razy w roku do 16 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność prokuratury. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przestępstwa stwierdzone. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Do góry