Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

PFRON SODiR 01 - dane dotyczące pracodawców

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry