Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

PBUK SFK 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r., do 14 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 14 listopada 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r., do 14 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat PBUK.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry