Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną oraz domy maklerskie działające na zlecenie odbiorców końcowych i odbiorcy końcowi na rynkach zorganizowanych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
5 razy w roku do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 22 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03, 1.44.02.
Do góry