Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

otKOWR SIKOWR 03 - dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozyskanie drewna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.24
Do góry