Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Źródło danych:
System informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia

NFZ OP 01 - dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz "quasi cen" usług opieki zdrowotnej w szpitalach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia;

Raz w roku do 16 sierpnia 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny usług medycznych w szpitalach.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Do góry