Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Źródło danych:
Baza Danych Nadzór (Ewidencja Jednostek Organizacyjnych, Wytwarzających Materiały Archiwalne i Zobowiązanych Do Zorganizowania i Prowadzenia Archiwum Zakładowego); Ewidencja Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej; System Ewidencji Zasobu Archiwalnego; Zintegrowany System Informacji Archiwalnej

NDAP BDN_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 - dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych;

Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność archiwalna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Do góry