Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Bank Polski
Źródło danych:
Zintegrowany System Księgowy - Księga Główna

NBP ZSK-KG 02 - dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski;

Raz w roku do 1 września 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat banki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.65.19.
Do góry