Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący środków przekazanych do międzynarodowych instytucji finansowych w ramach oficjalnej współpracy rozwojowej

MSZ WM 01 - dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

2 razy w roku do 3 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne, do 1 września 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.65.19, 1.65.31.
Do góry