Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego - Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP

MRPIPS OPP 01 - dane dotyczące działalności OPP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Wynagrodzenia. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry