Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Monitoring współpracy urzędów z sektorem pozarządowym

MRPIPS MW 01 - dane dotyczące współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry