Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych

MRPIPS KSMŚR 04 - dane o świadczeniach rodzinnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Raz w roku do 29 czerwca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia na rzecz rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Do góry