Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

MRIRW ZSRIR 01 - dane dotyczące cen produktów rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 14 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 15 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.01
Do góry