Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej z udziałem kapitału publicznego, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.65.19, 1.65.31.
Do góry