Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Źródło danych:
System ewidencji księgowej; Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej

MON KRAB_ZWSI RON 01 - dane dotyczące wydatków militarnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej;

2 razy w roku do 27 lutego 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne, do 3 lipca 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.65.31, 1.65.19.
Do góry