Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

MNiSW ZSIoNiSW 01 - dane dotyczące studentów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 30 listopada 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Drugie imię - student. Imię - student. Nazwisko - student. Obywatelstwo - student. PESEL - student. Płeć - student.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11, 1.21.12.
Do góry