Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Baza danych zadłużenia sektora finansów publicznych prowadzona m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN

MF ZSFP 01 - dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

2 razy w roku do 21 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne, do 8 września 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.65.19.
Do góry