Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
G-02g - infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej posiadające koncesje na przesył, dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.06, 1.44.11.
Do góry