Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej

MEN SIO 02 - dane dotyczące uczniów i nauczycieli

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia - nauczyciel. Data urodzenia - uczeń. Drugie imię - nauczyciel. Drugie imię - uczeń. Imię - nauczyciel. Imię - uczeń. Nazwisko - nauczyciel. Nazwisko - uczeń. PESEL - nauczyciel. PESEL - uczeń. Płeć - nauczyciel. Płeć - uczeń. Wykształcenie - nauczyciel.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11, 1.21.12.
Do góry