Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę
Źródło danych:
System Informatyczny Szpitala

KSM SISz 01 - dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę;

Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Procedury medyczne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. PESEL. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03
Do góry