Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.03
2. Temat badania
Hospitalizacja
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o przyczynach hospitalizacji, stosowanych procedurach oraz długości hospitalizacji dla wszystkich osób leczonych w szpitalach bez względu na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą. Dostarcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzględnieniem ich charakterystyki demograficzno-społecznej.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
Dane osobowe:
  • Dane osobowe zbierane w ramach badania są niezbędne do śledzenia sytuacji społeczno-ekonomicznej osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.
6. Zakres podmiotowy
Osoby: hospitalizowane.

7. Zakres przedmiotowy
Zachorowania, problemy zdrowotne.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Hospitalizowani, w przekrojach: przyczyny chorób.
Wskaźniki hospitalizacji, w przekrojach: płeć, grupy wieku, regiony, województwa według rozpoznania.
Hospitalizowani w psychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w przekrojach: rodzaje placówek.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
  • Sytuacja zdrowotna ludności Polski w roku 2018 (listopad 2019).
Do góry