Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń; System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych

KRUS FARMER_nSIU 02 - dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w kwartale do 17 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.24.03.
Do góry