Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń; System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych

KRUS FARMER_nSIU 01 - dane dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rolnych, zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za miesiącdo 15. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.24.03.
Do góry