Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych

KRUS FARMER 02 - dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w roku do 1 sierpnia 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w roku do 1 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 kwietnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.24.03.
Do góry