Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kancelaria Prezydenta RP
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący nadanych tytułów profesora

KP RP TP 01 - dane dotyczące nadanych tytułów profesora

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezydenta RP;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.09, 1.27.05.
Do góry