Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń

KNF SNU 08 - dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r. i do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa zakłady ubezpieczeń. Działalność zakładów ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakłady ubezpieczeń. Pasywa zakłady ubezpieczeń. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04
Do góry