Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji; System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym; System Nadzoru Ubezpieczeń

KNF SNP_SNU_ESPI 01 - dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w kwartale do 21 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 19 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 19 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kapitałowe systemy emerytalne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry