Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
Wykaz producentów ekologicznych

GIJHARS WPE 01 - dane dotyczące producentów ekologicznych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Nazwisko i imię. Numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Do góry