Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych

DGLP SILP 02 - dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

Raz w roku do 8 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zagrożenia i ochrona lasu. Zasoby leśne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.03
Do góry