Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,03% )
Co 3 lata do 25 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.04
Do góry