Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
AK-R - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (1,5%)
2 razy w roku do 31 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 31 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad telefoniczny;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.38
Do góry