Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 6 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 6 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Niepełnosprawność. Płeć. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany w głównym miejscu pracy. Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy. Zawód wyuczony.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.25, 1.23.01, 1.23.20.
Do góry