Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe - dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej mające obowiązek składania sprawozdania F-03 - z uwzględnieniem tylko jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji: D, E, F, H oraz zarządów melioracji i urządzeń wodnych niezależnie od prowadzonej działalności;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej mające obowiązek składania sprawozdania SP - z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą - prowadzących księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się według księgi podatkowej lub ryczałtem; spółki wodno-ściekowe bez względu na liczbę pracujących nieuwzględnione w wykazie jednostek sporządzających sprawozdania F-03 i SP;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry