Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
T-08 - sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
armatorzy i operatorzy morskich i przybrzeżnych statków transportowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności. Żegluga morska i przybrzeżna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Do góry