Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
organizatorzy, operatorzy i przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej i zamiejskiej krajowej drogowej, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób; podmioty posiadające licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób bez względu na liczbę pracujących;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Komunikacja miejska. Obciążenie respondentów. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.02, 1.44.01.
Do góry