Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń działające w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw

metoda obserwacji pełnej
5 razy w roku do 15 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r., do 14 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 14 listopada 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r., do 14 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r., do 31 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry