Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 26 czerwca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018 r., do 14 grudnia 2018 r. według stanu na 1 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku od 27 czerwca do 10 lipca według stanu na 1 czerwca 2018 r.od 15 do 21 grudnia według stanu na 1 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Pogłowie bydła. Pogłowie drobiu. Pogłowie owiec. Pogłowie pozostałych gatunków. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych. Produkcja i zagospodarowanie miodu. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja wełny. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca wołowego. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Do góry