Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależące do sektora finansów publicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 30 kwietnia 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r., do 30 lipca 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 30 października 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r., do 20 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Kredyt / pożyczka. Obciążenie respondentów. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21, 1.65.31, 1.67.14.
Do góry