Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-10S - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów, w tym osoby fizyczne prowadzące w ramach działalności skup bezpośrednio od producenta (z wyjątkiem skupu prowadzonego bezpośrednio przez punkty detalicznej sprzedaży warzyw i owoców dla ludności), jeżeli ogólna wartość skupionych przez osoby fizyczne produktów w okresie półrocza przekracza 10 tys. zł;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów leśnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Do góry