Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (25%)
Raz w roku do 14 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Metrologia. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Transfer technologii. Własność intelektualna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.02
Do góry