Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PNT-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działu 72;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej prowadzące prace badawcze i rozwojowe obok innej przeważającej działalności bez względu na liczbę pracujących ;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aparatura naukowo-badawcza. Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Działalność badawcza i rozwojowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Własność intelektualna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Do góry