Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PERN-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty dokonujące transportu ropy i produktów naftowych rurociągiem przesyłowym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura transportu rurociągowego. Obciążenie respondentów. Przewozy ładunków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.10
Do góry