Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.10
2. Temat badania
Transport rurociągowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie usług transportowych (przetłoczenie ropy i produktów naftowych) oraz o długości rurociągów magistralnych dla celów kształtowania polityki gospodarczej.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • organizacje międzynarodowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: świadczące usługi w zakresie transportu rurociągowego ropy i produktów naftowych.

7. Zakres przedmiotowy
Infrastruktura transportu rurociągowego. Przewozy ładunków.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Długość budowlana i eksploatacyjna rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych (w km), zdolność przesyłowa rurociągów (w tys. t/dobę), w przekrojach: kraj.
Wielkość przetłoczonej ropy oraz produktów naftowych (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
  • Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r. (maj 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
  • DBW Transport i Łączność – Transport/Ogółem/Przewozy ładunków i pasażerów (październik 2019).
Do góry