Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
P-02 - meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób: - prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B i C, - produkujące wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL, - prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 01.11, sekcji G i posiadające zapasy wyrobów gotowych określonych w nomenklaturze PRODPOL;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Produkcja wyrobów i usług przemysłowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.04, 1.49.01.
Do góry