Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.49. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol badania
1.49.01
2. Temat badania
Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o strumieniach i wielkości dostaw wybranych wyrobów i towarów.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność produkcyjną i handlową.
Podmioty gospodarki narodowej: realizujące import i eksport.

7. Zakres przedmiotowy
Produkcja wyrobów i usług przemysłowych.

Wyniki badania:
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wielkość i strumienie zaopatrzenia krajowego: dostawy na rynek krajowy i zapasy wybranych wyrobów i towarów, w przekrojach: PKWiU.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2018 r. (sierpień 2019).
Do góry