Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 30 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 30 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r., do 25 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 15 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 14 lutego 2019 r. za II półrocze 2018 r., do 11 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Finansowanie ochrony środowiska. Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12, 1.65.19.
Do góry